Z jakimi problemami mierzą się europejskie morza?

1. Wybrzeża są siedliskiem dla ludzi

Ponad dwie piąte obywateli UE mieszka w regionach przybrzeżnych. Działalność morska zatrudnia 5,4 mln osób, a wartość dodana brutto dla gospodarki wynosi od 330 do 485 mln euro.

2. Rosnące turystyka

Przewiduje się wzrost turystyki i rekreacji na obszarach nadmorskich. Podobnie spodziewany jest wzrost energii odnawialnej i transportu morskiego na morzu. W najbliższych latach mogą również wzrosnąć nowe gałęzie przemysłu, takie jak produkcja wodorostów i podwodne wydobycie surowców.

3. Duże zwierzęta znikają z europejskich regionów morskich

Na przykład w Bałtyku tuńczyk błękitno płetwy zniknął w latach 60. ubiegłego wieku, a populacje węgorza europejskiego stanowią obecnie od 1 do 7% tego, co kiedyś. Więcej ciekawostek o Bałtyku poznasz tutaj: https://www.ustkainfo.pl/osobliwosci-baltyku-ciekawe-fakty-o-naszym-polskim-morzu

4. Problemem pozostaje przełowienie

Liczba stad ryb, które są eksploatowane wzrosła od 2007 r., zwłaszcza w wodach UE w Atlantyku i Bałtyku. Jednak 39% ocenionych stad w północno-wschodnim Atlantyku i 88% ocenionych stad w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym było przełowionych w 2013 r.  Presja eutrofizacji, szczególnie w Morzu Bałtyckim i Czarnym. Emisje składników pokarmowych w Bałtyku wydają się ogólnie zmniejszać, chociaż problemy eutrofizacji i związanej z nią hipoksji nie zmniejszyły się w odpowiednim stopniu z powodu wewnętrznego obiegu składników pokarmowych w morzu. Na Morzu Czarnym warunki są w dużej mierze nieznane.

5 W oceanie jest coraz więcej śmieci, składających się głównie z odpadów plastikowych

Odpady te pochodzą niekiedy setki kilometrów od morza. Mogą szkodzić zwierzętom morskim, a także trafić do żywności dla ludzi.

6. Zmiany klimatyczne również szkodzą ekosystemom

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza temperatury powierzchni morza wzrosły w tempie około 10-krotnie wyższym niż średnie tempo od czasu rozpoczęcia zapisów w 1870 roku.

7. Zakwaszenie CO2 zmieniające siedliska

Podczas ery przemysłowej pH spadło z 8,2 do 8,1, przez co morza stały się o 26% bardziej kwaśne. Dla porównania jest to około 100 razy szybciej niż w ciągu poprzednich 55 milionów lat.

8. Nadal istnieją luki w danych

Sprawozdawczość państw członkowskich w ramach dyrektywy w sprawie strategii morskiej jest niejednolita i obejmuje jedynie dwie trzecie obszaru morskiego UE. Istnieją też inne luki – na przykład niewiele mówi się o stanie morskich bezkręgowców, ssaków i gadów.

Przeczytaj również